Regidories

 • Participació Ciutadana

  Regidoria creada al juny de 2017 per fomentar la Participació Ciutadana a Santa Susanna i assumir la gestió dels següents programes d'actuació.

 • Medi Ambient

  La regidoria de medi ambient treballa al voltant de matèries que afecten directament o indirecta al medi ambient i a la sostenibilitat del municipi.

 • Alcaldia

  L’alcalde és el president de la Corporació i té la màxima representació de l'Ajuntament. Dirigeix el govern i l'administració municipals. Convoca i presideix les sessions de Plens i la Comissió de Govern i és l'encarregat d'executar i fer complir els acords municipals.

 • Benestar Social

  Aquesta regidoria és l’encarregada de coordinar l’atenció i assessorament dels ciutadans de Santa Susanna en l’àmbit dels serveis socials. L’eix vertebrador d’aquesta atenció radica en la infància, les famílies i, especialment, en les persones grans.

 • Cultura

  El principal objectiu d’aquesta regidoria és fomentar la cultura entre la població i potenciar i ajudar l’associacionisme cultural municipal.

 • Educació

  La Regidoria d’ Educació fomenta l’ educació dels nens i nenes de la localitat i col·labora en totes les activitats educatives, culturals i lúdiques de les escoles i les Ampes, com a òrgan del Consell Escolar de cada escola. Aquest departament manté coordinació tant amb els equips directius de les dues escoles com amb l’ AMPA de cadascuna d’elles.

 • Esports

  La Regidoria d'Esports té com a funcions principals el foment de l'activitat física i l'esport entre la ciutadania, mitjançant activitats adreçades a infants, joves, adults i gent gran que es fan al llarg de l'any i que són planificats i executats des del mateix Servei d'Esports. També gestiona les instal·lacions esportives municipals, pel que fa al seu manteniment, neteja i control horari.

 • Fires i Festes

  Aquesta regidoria és l'encarregada de gestionar les fires i festes del muncipi de Santa Susanna, entenem que un poble festiu és un poble actiu. La regidoria de fires i festes pretén donar empenta al municipi organitzant esdeveniments moderns i actuals sense deixar de banda la tradició i la cultura del nostre poble.

 • Gent Gran

  Aquesta regidoria tracta d’aglutinar esdeveniments i activitats per mantenir la millor qualitat de vida a les persones que, per l’edat, ja no tenen l’obligació de treballar.

 • Hisenda

  Aquesta regidoria gestiona, des del departament d'Intervenció i Tresoreria, les finances municipals, la gestió del pressupost municipal en les vessants d'ingressos i despeses i la seva aplicació pressupostària.

 • Joventut

  Des la Regidoria de Joventut es lideren les polítiques que tenen a veure amb aquest col·lectiu dins el marc del Pla Local de Joventut.

 • Obres i serveis

  Aquest Regidoria coordina i gestiona els Serveis de manteniment i obres del municipi amb l’objectiu de mantenir dia a dia els Serveis, Parcs i jardins, places, vorals, urbanitzacions, etc en les condicions òptimes per a tots els ciutadans del municipi.

 • Promoció Econòmica

  Des de l’àrea de Promoció Econòmica de Santa Susanna es pretén donar un servei més proper i ajustat a les demandes i necessitats dels ciutadans.

 • Salut

  Aquest departament col·labora en el funcionament del dispensari municipal de Santa Susanna, tot i que aquest equipament depèn directament de la Generalitat.

 • Seguretat Ciutadana

  De la regidoria de Seguretat Ciutadana depèn la seguretat dels ciutadans, per la qual es vetlla mitjançant el cos de la Policia Local, amb una policia de proximitat amb atenció als ciutadans.

 • Turisme

  L’objectiu principal d’aquesta regidoria és fomentar el desenvolupament turístic, accelerar-ne el creixement i assegurar la sostenibilitat al municipi de Santa Susanna, per tal d’aconseguir un model de qualitat propi.

 • Urbanisme

  És el departament de l’Ajuntament que gestiona l'urbanisme del municipi mitjançant el planejament municipal.

   

Darrera actualització: 09.11.2017 | 23:25
Darrera actualització: 09.11.2017 | 23:25