Serveis

 • Reconeixement de la situació de dependència

  Aquest servei pretén realitzar l’acompanyament des de l’inici de la sol·licitud de valoració de la dependència, fins a la realització de l’Acord pia.

 • Activitats educatives i formatives per a escolars.

  Donar suport als centres escolars en l’activitat educativa i formativa dels menors.

 • Aula Oberta

  És un recurs de suport de l’ Atenció Primària de Serveis Socials que s’adreça a menors en edat escolar obligatòria,  per a realitzar tasques preventives, de promoció personal i de reforç escolar.

 • Beques per a l’escolarització

  Oferir un ajut econòmic a les famílies per a adquirir el material escolar necessari.

 • Beques menjador

  Les beques de menjador escolar són ajuts econòmics a aquelles famílies amb greus necessitats socioeconòmiques que necessiten un servei de menjador a l’escola pels seus fills/es.

 • Consell Escolar Municipal

  El consell escolar municipal és l’òrgan de participació, consulta i assessorament de la comunitat educativa del poble en termes d’ensenyament i educació.  

 • Suport d'Atenció Primària

  La Barraka és un recurs de suport de l’ Atenció Primària de Serveis Socials que s’adreça a joves del municipi,  per a realitzar tasques preventives, de promoció personal i de reforç escolar. 

 • Programa d’orientació familiar.

  Aquest servei pretén oferir un espai d’intervenció terapèutica de prevenció i tractament a les famílies del municipi.

 • Prestacions socials de caràcter econòmic.

  Aquest servei pretén oferir un suport econòmic a persones en situacions d’especial necessitat social i/o emergència per a l’atenció de situacions d’estat o risc d’exclusió social.

 • Servei d’atenció a víctimes de violència de gènere i domèstica

  Servei d’atenció a les víctimes de violència de gènere. Des d’aquest servei també es tramita el recurs ATEMPRO, telèfon d’atenció a la víctima. Es fa suport i acompanyament i derivació al servei especialitzat d’atenció a la dona.

 • SAD

   Servei Atenció Domiciliària 

 • Servei de Teleassistència

  Servei de Teleassistència

 • Mercats municipals

  En el nostre municipi hi pots trobar el mercat dels dissabtes, en el nucli urbà, el mercat dels diumenges al costat de la N-II, el mercat de temporada, els dimarts a la zona hotelera i el mercat diari d'artesans també de temporada. 

 • Padró d’habitants

  Gestiona els tràmits relatius al padró d’habitants i coordina els diferents processos electorals.

Darrera actualització: 15.06.2015 | 09:22
Darrera actualització: 15.06.2015 | 09:22