Mercats municipals

En el nostre municipi hi pots trobar el mercat dels dissabtes, en el nucli urbà, el mercat dels diumenges al costat de la N-II, el mercat de temporada, els dimarts a la zona hotelera i el mercat diari d'artesans també de temporada. 

Actualment, al municipi de Santa Susanna, hi ha els següents mercats municipals:

- Mercat dels dissabtes al matí en el nucli urbà.

- Mercat dels diumenges al matí al costat de la Carretera Nacional-II

- Mercat dels dimarts al matí a la zona hotelera. Aquest mercat és de temporada, d’abril a octubre.

- Mercat diari d’artesans, també de temporada, de juny a setembre, segons la temporada, cada tarda a la zona hotelera.

PER OBTENIR LLICÈNCIA:

La documentació que es requereix al moment que s’ha concedit la parada és la següent:

- Document d’Identitat.

- Alta actual o certificat de l’alta de l’Impost sobre Activitats Econòmiques. (mòduls)

- Alta actual o últims rebuts d’autònoms.

- Rebut de l’assegurança de responsabilitat civil de la parada.

- Fotografia mida carnet.

La documentació referent a l’IAE i autònoms la pot consultar l’Ajuntament prèvia autorització de l’interessat.

La presentació de la sol·licitud pels mercats de temporada es farà durant els mesos de gener i febrer de cada any. En cas que es fes fora de termini quedarà en llista d’espera, per les possibles baixes que es poguessin produir durant la temporada.

A la sol·licitud de lloc en el mercat diari d’artesans s’haurà d’especificar l’article que es pretén vendre, i documentar-ho amb fotografies com a mostra del mateix i de la parada. Les parades d’aquest mercat són de 2 metres i caldrà fer servir el model de carpa designat per l’Ajuntament. En aquest mercat no es permet la venda de cap producte d’alimentació.

PER RENOVACIÓ DE LA LLICÈNCIA:

Les renovacions de les llicències de venda dels mercats municipals, els sol·licitaran durant el mes de gener de l'any en curs, amb la presentació de la instància corresponent, segons models adjunts.
 
La documentació que s'ha de presentar és la següent:

- Document d’Identitat.

- Alta actual o certificat de l’alta de l’Impost sobre Activitats Econòmiques. (mòduls)

- Alta actual o últims rebuts d’autònoms.

- Rebut de l’assegurança de responsabilitat civil de la parada.

- Tarja de llicència de l'any anterior.

La documentació referent a l’IAE i autònoms la pot consultar l’Ajuntament prèvia autorització de l’interessat (model adjunt).
 
Es requereix està al corrent de pagament de les quotes dels exercicis anteriors per a la concessió de la renovació de la llicència.
 
 
Darrera actualització: 04.01.2022 | 13:29