Informació de la Seu electrònica

 

Titularitat i òrgans responsables de la gestió

La titularitat d'aquesta seu electrònica correspon al l'ajuntament de Santa Susanna.

L'òrgan responsable de la gestió dels continguts i serveis accessibles des d'aquesta seu és Alcaldia.

 

Disposició de creació de la seu electrònica i del registre

- Disposició de creació de la Seu Electrònica

- Disposició de creació i funcionalitat del registre electrònic

 

Sistemes de signatura acceptats en els diferents procediments 

Per accedir als serveis electrònics que s'ofereixen a través de la Seu Electrònica de l'ajuntament de Santa Susanna que requereixen d'identitat digital, és necessari disposar del corresponent certificat electrònic.

 

Actualment els acceptats són:

1 | El Document Nacional d'Identitat Electrònic.

2 | Els identificadors digitals emesos per l'Agència Catalana de Certificació, inclosos els que emet per a empleats de les administracions públiques catalanes.

3 | Qualsevol altre certificat emès per una entitat de certificació que estigui classificada per l'Agència Catalana de Certificació, on la validació del mateix es faci a través de la seva Plataforma de Serveis d'Identificació i Signatura (PSIS).

 

Per a obtenir més informació sobre els certificats referits accediu a les pàgines web de les entitats corresponents.

 

Certificats de dispositiu utilitzats i relació d'adreces electròniques d’accés als serveis

 

Seu Electrònica

URL: https://www.stasusanna.cat/seu-electronica

Emès per a: Ajuntament de Santa Susanna

Emès per: COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA

Tipus certificat: Certificat de dispositiu segur (CDS-1)

 

L'ajuntament de Santa Susanna també reconeix com a pròpies i integrants de la seu electrònica, tot i no estar dintre dels seus dominis, les següents adreces i els corresponents certificats:

 

Perfil de Contractant

URL: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=&keyword=susanna&reqCode=viewDetail&idCap=3046846&

Emès per a: Generalitat de Catalunya

Emès per: Agència Catalana de Certificació (NIF Q-0801176-I)

Tipus certificat: Certificat de Seu de nivell mig (CDS-1)

 

Butlletí Oficial de la Diputació de Barcelona (BOPB)

 

URL: https://bop.diba.cat/

Emès per a: bop.diba.cat

Emès per: Fabrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT)

Tipus certificat: Clase 2 CA

 

Tramitació electrònica

URL: https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/visorits/24891A1DA10F4DF6B76E636E84F11358.asp?codent=084

Emès per a: Consorci d’Administració Oberta de Catalunya

Emès per: Agència Catalana de Certificació

Tipus certificat: Certificat de Seu de nivell mig (CDS-1)

 

Eines de validació de certificats

1. L'Agència Catalana de Certificació ofereix l'eina següent per a la validació d'un certificat o d'una signatura: http://www.catcert.cat/web/cat/6_5_5_test_validacio.jsp

2. El Ministeri de Política Territorial i Administració Pública ofereix l'eina següent per a la validació de certificats i signatures: https://valide.redsara.es

 

Calendari de dies inhàbils

Accedir al calendari de festius

Darrera actualització: 05.12.2018 | 16:35
Darrera actualització: 05.12.2018 | 16:35