Policia Local

Notícies

  • 29 de gener de 2021 La Policia Local amplia la flota amb la incorporació de dos nous vehicles Policia Local

    Un dels cotxes és una furgoneta que serveix d’oficina mòbil d’atenció ciutadana, per fer atestats, presentar denúncies i fer control de drogues i alcohol.

    La policia ha incorporat al seu parc mòbil dos nous vehicles per poder donar un millor i més eficient servei als ciutadans del poble. D’aquesta manera ja són tres els cotxes a disposició del cos policial.

    [Llegiu-ne més a continuació]

  • 17 de juny de 2019 Anunci llistes admesos/es i exclosos/es 4 places d'agent interí de la Policia Local

    Per resolució de l'alcaldia de 15 de juny de 2019, havent finalitzat el període de presentació d'instàncies de la convocatòria del procés de selecció per a la provisió, en règim de funcionari interí mitjançant concurs- oposició lliure, de 4 places d'agent interí de la Policia Local, per execució de programes de caràcter temporal, enquadrada a l'Escala d'Administració Especial, Subescala de Serveis Especials, Classe Policia Local, corresponent al grup C, subgrup C2 i la creació d'una borsa de treball amb els aspirants que superin les proves, sense plaça, i segons les bases aprovades per resolució de l'Alcaldia del 12 d'abril de 2019, publicades íntegrament en el DOGC núm. 7861 del 26 d'abril de 2019 i l'anunci de la convocatòria en el BOP del 23 de maig de 2019, s'ha declarat aprovada provisionalment la llista d'aspirants admesos/es i exclosos/es, amb indicació dels motius d'exclusió, dels que han presentat la sol·licitud per participar en el procés selectiu següents (veure PDF adjunt). 

Darrera actualització: 07.03.2019 | 19:12