Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) - IDAE

FEDER-EELL-2020-004154 L'ajuntament de Santa Susanna rebrà una ajuda de l'Unió Europea de 216.336,99 euros per les obres de millora de la mobilitat i accessibilitat del carrer Santa Ramon, parc del Colomer i davant l'accès a l'escola Montagut.

   

L'objecte del projecte consisteix en la millora de mobilitat i accessibilitat urbana en el municipi de Santa Susanna.
L'objectiu de les actuacions és reduir el consum final d'energia i les emissions de diòxid de carboni, actuant sobre la mobilitat urbana fomentant l'ús de maneres no consumidores d'energia fòssil. Entre les actuacions eligibles dins d'aquesta línia es troben aquelles vinculades a la promoció de la mobilitat per als vianants i a la reordenació i disseny urbà.
En concret s'han realitzat les següents actuacions:
- Millora de la mobilitat per als vianants entre els carrers adjacents i accés a l'escola per a fomentar l'ús del camí escolar a peu, reduint l'ús del vehicle particular i per tant les emissions que aquest genera, així com fomentar hàbits més saludables.
- Actualització del pla de millora urbana sostenible.

Aquesta obra es troba en fase de finalització, certificació i justificació. L'ajuda va arribar estant ja adjudicada la realització de les obres.

L'ajuda atorgada serà objecte de cofinançament pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del Programa Operatiu de Creixement Sostenible 2014-2020, dins de l'Objectiu Temàtic 4 – Economia Baixa en Carboni.  L'import de l'ajuda correspon al 50% del projecte presentat que tenia previst una inversió total de 432.673,99 euros.

   

   

FEDER-ELL-2020-005082 L'Ajuntament de Santa Susanna rebrà una ajuda de l'Unió Europea de pel projecte de reordenació calmat de tràfic de part de la façana marítima.

FEDER-EELL-2020-005082 L'ajuntament de Santa Susanna rebrà una ajuda de l'Unió Europea de 499.999,99 euros pel projecte de reordenació calmat de tràfic de part de la façana marítima (platja de les Dunes). Aquest projecte conviu amb el Pla de Sostenibilitat Turística en Destinacions finançat amb Fons del NextGenerationEU i derivat del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).
El projecte consisteix a reorganitzar la circulació en la façana marítima del municipi de Santa Susanna. Es construeix un accés per sota de la via del FFCC, escurçant el recorregut de la majoria dels vehicles que accedeixen a l'aparcament de la zona de la Llantía. La zona alliberada del trànsit rodat s'habilita com a carril de vianants i bicicletes:
• ACTUACIÓ 1: Reordenació del trànsit en la façana marítima de Santa Susanna: Construcció pas subterrani per a reduir el trajecte per als vehicles procedents del sud en 4,2km.
• ACTUACIÓ 2: Disseny de la xarxa d'itineraris ciclistes urbans: alliberament de trànsit rodat en una part de la façana marítima després de la creació del pas subterrani amb, aproximadament, 800m de longitud.
Amb aquestes actuacions es reduirà el consum d'energia final anual de 3.844.684 kWh a 3.442.916 kWh i s'aconseguirà un estalvi energètic estimat del 10,45%.
Aquesta obra es troba en fase de licitació i adjudicació de les obres (Actuació 1)
L'ajuda atorgada serà objecte de cofinançament pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del Programa Operatiu de Creixement Sostenible 2014-2020, dins de l'Objectiu Temàtic 4 – Economia Baixa en Carboni. L'import de l'ajuda correspon al 50% del projecte presentat que tenia previst una inversió total de 999.999,99 euros.

FEDER-ELL-2020-004292 L'Ajuntament de Santa Susanna rebrà una ajuda de l'Unió Europea de 300.000€ per la renovació de la instal.lació de l'enllumenat públic

FEDER-EELL-2020-004292
L'ajuntament de Santa Susanna rebrà una ajuda de l'Unió Europea de 300.000 euros per la renovación de la instal·lació de l’enllumenat públic municipal exterior en el nucli urbà del municipi.
El projecte consisteix en la substitució de 1.129 de les 3.101 lluminàries existents, per noves de tecnología LED de major eficiència energètica i equipades amb equips electrònics de regulació i control.
Respecte als quadres de comandament, el projecte contempla actuacions sobre 29 dels 46 existents en el municipi (entre quadres i subcuadros).
Amb aquesta actuació es disminuirà la potència de 96,74 kW a 47,21 kW i s'aconseguirà un estalvi energètic estimat del 51%.
Aquesta obra es troba en fase d’inici de licitació i adjudicació de les obres.
L'ajuda atorgada serà objecte de cofinançament pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del Programa Operatiu de Creixement Sostenible 2014-2020, dins de l'Objectiu Temàtic 4 – Economia Baixa en Carboni. L'import de l'ajuda correspon al 50% del projecte presentat que tenia previst una inversió total de 600.000 euros.

FEDER-EELL-2020-004622 L'Ajuntament de Santa Susanna rebrà una ajuda de l'Unió Europea de 499.750€ pel projecte de les obres de millora en els sectors Alta Maresma i Can Torrent.

FEDER-EELL-2020-004622
L'ajuntament de Santa Susanna rebrà una ajuda de l'Unió Europea de 499.750,euros pel projecte de les obres de millora de la mobilitat, supressió de barreres arquitectòniques i actuacions de reordenació i calmat de tràfic rodat en els sectors Alta Maresma i Can Torrent.
L'objecte del projecte és reduir el consum final d'energia i les emissions de diòxid de carboni en el municipi de Santa Susanna.
Les actuacions es desenvolupen en dues mesures:
• Mesura 8: Consisteixen a millorar la mobilitat, supressió de barreres arquitectòniques i actuacions de reordenació i calmat del trànsit rodat en els sectors Alta Maresma i Ca Torrent, segons el PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE EN EL MUNICIPI DE SANTA SUSANNA, per a afavorir la mobilitat per als vianants entre els carrers, millorar i fomentar l'ús del camí escolar, realitzar la reordenació del trànsit rodat per al seu calmat i la reducció de l'ús del vehicle particular, i per tant, les emissions que aquest genera, així com fomentar hàbits més saludables. Amb aquesta actuació s'aconseguirà un canvi modal, i un estalvi energètic del 28%. • Mesura 6: S'escometrà la renovació de l'enllumenat públic en la zona englobant aquestes actuacions actuant en 200 punts de llum, substituint les actuals lluminàries proveïdes de llums de tecnologia de descàrrega d'alta pressió de mercuri amb halogenurs metàl·lics (HM), de descàrrega de vapor de sodi d'alta pressió (VSAP) i de descàrrega d'alta pressió de vapor de mercuri (VM), per lluminàries LED més eficients, i actualitzant 2 dels 36 quadres de comandament existents per a adaptar-los a la normativa vigent.
Amb aquesta actuació es disminuirà la potència de 26,729 kW a 12,870 kW, i s'aconseguirà un estalvi energètic estimat del 51%.
Aquesta obra es troba en fase d’execució.
L'ajuda atorgada serà objecte de cofinançament pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del Programa Operatiu de Creixement Sostenible 2014-2020, dins de l'Objectiu Temàtic 4 – Economia Baixa en Carboni. L'import de l'ajuda correspon al 50% del projecte presentat que tenia previst una inversió total de 999.500 euros.

FEDER-EELL-2020-004293 L'Ajuntament de Santa Susanna rebrà una ajuda de l'Unió Europea de 174.500€ per l'autoconsum elèctric.

FEDER-EELL-2020-004293
L'ajuntament de Santa Susanna rebrà una ajuda de l'Unió Europea de 174.500 euros per l’autoconsum elèctric a diversos edificis municipals mitjançant energia fotovoltàica.
L'objecte del projecte consisteix en la instal·lació de panells solars fotovoltaics sense sistema d'acumulació elèctrica i amb sistema de mesurament i registre de potència i de dades solars per a autoconsum per a dotar de subministrament elèctric de l’Escola Santa Susanna i el Centre Cívic del municipi.
- La potència del generador fotovoltaic per a la instal·lació del Col·legi és de 33kWp (91 panells fotovoltaics) i la potència nominal de l'inversor és de 30kW. - La potència del generador fotovoltaic per a la instal·lació del Centre Cívic és de 77kWp (212 panells fotovoltaics) i la potència nominal de 2 els inversors de 33kW i 40kW.
Aquesta obra es troba en fase d’execució.
L'ajuda atorgada serà objecte de cofinançament pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del Programa Operatiu de Creixement Sostenible 2014-2020, dins de l'Objectiu Temàtic 4 – Economia Baixa en Carboni. L'import de l'ajuda correspon al 50% del projecte presentat que tenia previst una inversió total de 349.000 euros.
La finalització de les obres estan previstes abans del començament del curs escolar.