Educació

La Regidoria d’ Educació fomenta l’ educació dels nens i nenes de la localitat i col·labora en totes les activitats educatives, culturals i lúdiques de les escoles i les Ampes, com a òrgan del Consell Escolar de cada escola. Aquest departament manté coordinació tant amb els equips directius de les dues escoles com amb l’ AMPA de cadascuna d’elles.

El curs 2010-2011, es va formar el Consell Escolar Municipal i des d’aleshores, la Regidoria d’ Educació és qui lidera les trobades trimestrals amb els membres del mateix.

El Consell Escolar Municipal és un òrgan de consulta , compost per tots els agents educatius del municipi, que intervenen en la formació dels nenes i nenes de Santa Susanna.


L’objectiu principal del Consell Escolar Municipal és el de ser un organisme participatiu de la comunitat educativa de Santa Susanna. Les seves tasques i funcions són: l’assessorament, la consulta, la proposta i la informació de tots els temes educatius que afecten al municipi.

La Regidoria d’ Educació és qui coordina les diferents activitats educatives i formatives, destacant les xerrades educatives per a pares i mares.

Alhora és la responsable del manteniment i les millores estructurals i funcionals dels espais i els edificis de les dues escoles.

D’altra banda, aquesta regidoria porta la gestió de la llar d’infants municipal, amb l’aportació del finançament i el professorat.

Per tal que els nois i noies de Santa Susanna puguin gaudir d’activitats lúdiques i d’esbarjo en època de vacances escolars, també organitza el casal d’estiu.

Horari: dimarts i hores concertades
Adreça: Plaça Catalunya s/n
Codi postal: 08398
Telèfon: 93 767 84 41
educacio@stasusanna.org

Darrera actualització: 23.05.2017 | 19:47