Llistat d'admesos i exclosos del procés selectiu de creació de borsa de treball temporal de conserge

Dimarts, 27 de de juliol de 2021 a les 14:00

Per resolució de l’Alcaldia número 1119/2021, de 27 de juliol de 2021, s’ha advertit un error material en la resolució de l’Alcaldia de 27 de juliol de 2021 número 1117/2021, concretament en la relació de persones excloses no exempts de la prova de català, del procés de selecció per a la creació d’una borsa de treball temporal de conserge d’instal·lacions municipals, rectificant l’error en el decret de l’Alcaldia de 27 de juliol de 2021, número 1117/2021, que queda amb el següent redactat: “Per resolució de l’Alcaldia de 27 de juliol de 2021, i havent finalitzat el 26 de juliol de 2021, el termini de presentació de sol·licituds per participar en el procés selectiu de creació de borsa de treball temporal de conserge d’instal·lacions municipals inclòs en el grup d’Agrupacions professionals (antic grup E), mitjançant el sistema de concurs per la via d’urgència, amb una vigència de dos anys, segons les bases aprovades per resolució de l’Alcaldia de 14 de juliol de 2021, publicades a la web municipal, al tauler d’anuncis de la Corporació, i al BOPB de 16 de juliol de 2021, s’ha declarat aprovada la llista provisional de persones admeses i excloses, i d’exempts de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana, dels que han presentat la sol·licitud per participar en el procés selectiu.

Ho podeu consultar aquí. 

Darrera actualització: 28.07.2021 | 10:03