Procés de selecció de 3 places d'agent de la Policia Local i creació de borsa de treball d'agents en règim d'interinatge

Dimarts, 1 de juny de 2021 a les 09:00

Per resolució de l’Alcaldia de data 1 de juny, s’ha acordat la modificació de les bases que han de regir el procés selectiu per a la provisió, mitjançant concurs-oposició lliure, de tres places d’agent de la Policia Local i la creació d’una borsa de treball d’agents en règim d’interinatge, que van ser publicades al BOP i al DOGC de data 12 de maig de 2021, en les Bases 1a.1 i 8a de les proves selectives segons les Bases modificades que s’adjunten al present anunci.

La modificació de les bases es publicarà al BOP i al DOGC i estaran disponibles a la seu electrònica www.stasusanna.cat, sense que s’interrompi ni es modifiqui el termini màxim de presentació d’instàncies. 

Darrera actualització: 01.06.2021 | 14:15