Llistat definitiu d'admesos i exclosos places Policia Local

Divendres, 2 de juliol de 2021 a les 00:00

Per resolució de l’Alcaldia de 2 de juliol de 2021, s'ha aprovat el llistat definitiu d'admesos i exclosos a la convocatòria per participar en el procés selectiu per a cobrir tres places d’agent de la policial local de l’Ajuntament de Santa Susanna, per concurs oposició lliure i de creació d’una borsa de treball d’agents en règim d’interinitat, enquadrats a l’Escala d’Administració Especial, funcionaris del Cos de la Policia Local, Escala Bàsica, corresponent al grup C, subgrup C2, segons les bases aprovades per resolució de l’Alcaldia de 6 de maig, publicades a la web municipal, al tauler d’anuncis de la Corporació, al DOGC i BOPB de 12 de maig de 2021. I posteriorment la rectificació d’error material de les bases del procés selectiu, va ser publicat a la web municipal, al tauler d’anuncis de la Corporació, al DOGC i BOPB del 4 de juny de 2021. (consultar pdf adjunt).

Darrera actualització: 02.07.2021 | 19:04