Llistat definitiu d’admesos i exclosos del procés selectiu de borsa de treball de conserge

Dilluns, 2 de d’agost de 2021 a les 09:00

Per resolució de l’Alcaldia, de 2 d’agost de 2021, i havent finalitzat el 30 de juliol de 2021, el termini de reclamacions o d’esmenar els defectes que siguin esmenables i que hagin estat causa de l’exclusió a la llista provisional d’admesos i exclosos, i de prova de coneixements de la llengua catalana, de les sol·licituds per participar en el procés selectiu de creació d’una borsa de treball temporal de conserge d’instal·lacions municipals, inclòs en el grup d’Agrupacions professionals (antic grup E), mitjançant el sistema de concurs per la via d’urgència, amb una vigència de dos anys, segons les bases aprovades per resolució de l’Alcaldia de 14 de juliol de 2021, publicades a la web municipal, al tauler d’anuncis de la Corporació, i al BOPB de 16 de juliol de 2021, s’han pres els següents acords que podeu consultar aquí.

Darrera actualització: 02.08.2021 | 13:45