Les persones de 65 anys o més ja poden demanar els ajuts per pagar el lloguer

Dimecres, 10 de març de 2021 a les 09:00

La subvenció de la Generalitat acaba el 30 d’abril i es pot sol·licitar a través de l’Ajuntament, del Consell Comarcal del Maresme, per internet o mitjançant Correus.  

La Generalitat ha obert la convocatòria per a la concessió, en Règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans corresponent a l'any 2021.

[Llegiu-ne més a continuació]

Requisits:

 1. Tenir la residència legal a Catalunya.
 2. Tenir 65 anys o més durant aquest 2021.
 3. Que la unitat de convivència tingui uns ingressos no superiors a 2,83 vegades l’IRSC.
 4. Ser titular d'un contracte de lloguer de l'habitatge que sigui el seu domicili habitual i permanent. Cal estar-hi empadronat.
 5. No pagar un lloguer mensual superior a 800€ a la demarcació de Barcelona i 900€ en cas de discapacitat.
 6. Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
 7. Estar al corrent de pagament de les rendes de en el moment de presentar la sol·licitud.
 8. Pagar el lloguer de l’habitatge per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat o rebut emès per la persona administradora de la finca, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud.
 9. No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
 10. Complir les obligacions tributàries davant l'Estat, la Generalitat i les obligacions amb la Seguretat Social (es comprovarà d'ofici abans de la proposta de la resolució).

 

Amb l’objectiu de reduir el màxim la mobilitat i evitar contagis és molt important que en la mesura del possible els sol·licitants presentin la documentació per les següents vies que s'han habilitat o ho estaran en breu:

 

 • Internet.
  • A través del web de l'Agència de l'Habitatge. Es necessita l'idCAT per realitzar el tràmit. L'enllaç és aquest (estarà habilitat aquesta setmana).
  • A través de la instància genèrica del portal de TRÀMITS del WEB del Consell Comarcal del Maresme. Es necessita l'idCAT per realitzar el tràmit. L'enllaç és aquest.
  • Formulari Ajuts Lloguer 2021 Convocatòria gent gran. No es necessita l'idCAT però cal que el ciutadà hagi emplenat i escanejat tota la documentació que vol adjuntar (estarà habilitat aquesta setmana.  

 

 • Oficina de Correus
  • Les oficines de correus ofereixen la possibilitat de registrar, digitalitzar i enviar documents a les administracions públiques. Aquest servei té un cost i està subjecte a l’aplicació de les tarifes corresponents.

 

 • Ajuntament
  • A través de l'EACAT, si el vostre ajuntament ofereix als ciutadans la possibilitat de digitalitzar els documents i enviar-nos-els a través de l'administració electrònica. 

 

 • Presencialment
  • En casos excepcionals a l'Oficina d'Habitatge del CCM i sempre amb CITA PRÈVIA. Aquesta possibilitat s'oferirà a aquelles persones no tenen cap altra forma de presentar l'ajut. L'enllaç de l'idCAT Mòbil és aquest.

 

Tota la informació la trobareu al web de l'Agència de l’Habitatge i al del Consell Comarcal del Maresme.

Darrera actualització: 10.03.2021 | 11:57