POUM

Pla de Participació Ciutadana del POUM de Santa Susanna

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal és, per a un municipi, el document clau que ordena i regula el seu futur, de manera sostenible i equilibrada.

Defineix el model de vila que es vol assolir a partir de:

• Analitzar i detectar els problemes i a resoldre les mancances en matèria urbanística

• Definir el model de ciutat- territori que es desitja

• Proposar una estructura (viari, espais lliures i equipaments) que ha de ser la que proporcioni qualitat de vida a la població

• Ordenar les edificacions

• Regular tant les actuacions privades com les públiques

• Establir la forma de gestió de les actuacions i les prioritats

• Protegir el territori no urbà, el paisatge com a llegat històric, així com també el Patrimoni cultural i el mediambiental

- El POUM és un pla, no un projecte, i es va implementant durant molt de temps i per part de diversos agents. L’important del Pla és que doni coherència a les actuacions urbanístiques, i que sigui un instrument per a millorar les condicions actuals.

Taller de Participació

El dissabte 17 de febrer es farà el taller de participació del POUM municipal. Les activitats programades són les següents:

10:00h Presentació institucional (Ajuntament)

10:10h Presentació de la jornada (EDAS)

10:15h Presentació Avanç del Pla (equip redactor)

10:45h Distribució en grups de treball (EDAS)

10:50h Debat als grups (EDAS)

13:15h Posada en comú (EDAS)

13:30h Tancament sessió (Ajuntament)

 

Al·legacions

Tens dubtes o al·legacions sobre el POUM? L’equip redactor t’atendrà (amb cita prèvia) els següents dies:

Dimarts dia 20 de febrer de 16 a 19 hores

Divendres 23 de febrer de 10 a 14 hores

Dimarts dia 27 de febrer de 16 a 19 hores

Divendres dia 2 de març de 10 a 14 hores

Divendres 16 de març de 10 a 14 hores.

Dimarts 20 de març de 16 a 19 hores.

Les visites seran d’un màxim de 30 minuts. Demana cita prèvia a la Secretaria de l’Ajuntament.

Data límit per a la presentació de consideracions, propostes i/o al.legacions: divendres 23 de març de 2018.

Consulta els plànols de l’Avanç de POUM a la Biblioteca Vella

L’Ajuntament ha posat a disposició dels veïns de Santa Susanna els plànols de l’Avanç de Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM).  Aquests es podran consultar a la Biblioteca Vella en l’horari d’atenció al públic habitual

El Govern anima a assistir a les activitats programades pel proper dia 17 de febrer a la sala polivalent de la Biblioteca Vall d’Alfatà continuant amb l’aposta de participació ciutadana.

 

 

 

Notícies

Plans i campanyes

Darrera actualització: 05.03.2018 | 11:37