POUM

Pla de Participació Ciutadana del POUM de Santa Susanna

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal és, per a un municipi, el document clau que ordena i regula el seu futur, de manera sostenible i equilibrada.

Defineix el model de vila que es vol assolir a partir de:

• Analitzar i detectar els problemes i a resoldre les mancances en matèria urbanística

• Definir el model de ciutat- territori que es desitja

• Proposar una estructura (viari, espais lliures i equipaments) que ha de ser la que proporcioni qualitat de vida a la població

• Ordenar les edificacions

• Regular tant les actuacions privades com les públiques

• Establir la forma de gestió de les actuacions i les prioritats

• Protegir el territori no urbà, el paisatge com a llegat històric, així com també el Patrimoni cultural i el mediambiental

- El POUM és un pla, no un projecte, i es va implementant durant molt de temps i per part de diversos agents. L’important del Pla és que doni coherència a les actuacions urbanístiques, i que sigui un instrument per a millorar les condicions actuals.

Plans i campanyes

Darrera actualització: 16.01.2018 | 13:25