Digitalitzat a l’Arxiu Comarcal el fons del doctor Massons (1312-2001)

Dimecres, 22 d'agost de 2018 a les 09:00

El fons documental que el Dr. Josep Maria Massons i Esplugues (metge i historiador) va donar a Santa Susanna ja està digitalitzat. Ho han fet els tècnics historiadors de l’Arxiu Comarcal del Maresme. Això garanteix que aquest material –pergamins i documents d’entre els anys 1312 i 2001– ja està salvat i a disposició dels historiadors que el vulguin estudiar.

El fons aplega fonamentalment la documentació generada per la gestió i explotació del mas Aregay de Santa Susanna. La successió en la titularitat d'aquest mas va ser convulsa ja des de molt antic, en bona part a causa de la mort sense descendència dels seus titulars i de l'existència de pubilles en diverses generacions. Al segle XVI, els Aregay es van vendre el mas a Marc Mas, mestre d'aixa de Malgrat. La mort sense descendència de la pubilla, Anna Mas, va propiciar que el mas Aregay passés a mans d'una neboda casada amb Joan Alsina. Novament a causa d'una mort sense descendència, una neboda casada amb un Daví va heretar la propietat i va inaugurar la saga dels Daví Alsina. Aquesta va tenir com a darrera representant Reparada Pou Daví Alsina, que es va casar amb Feliu Bartomeu Carrencà, propietari d'una masia de Vilassar. A causa d’haver mort sense tenir fills, el patrimoni va passar a la família Rabassa de Calella, ja que un dels apotecaris d'aquell llinatge s'havia casat l'any 1733 amb Ignàsia Davi Alsina. Com a conseqüència de l'enllaç amb aquesta família, aquest fons va incorporar la documentació relacionada amb aquesta saga. Leocàdia Rabassa Raab va casar-se amb Josep Maria Massons, que es va encarregar d'ordenar la documentació. Durant la postguerra, la família Rabassa es va veure obligada a anar venent el patrimoni del mas Aregay. De la masia no en va quedar res i el seu emplaçament va ser ocupat per una caseta, que conserva la zona on hi havia la font. La resta del terreny es va parcel·lar.

El fons està format per la documentació personal i familiar dels diversos propietaris. La documentació abasta el període comprès entre finals del segle XIII i principis del segle XXI i mostra la trajectòria de la família Aregay, Daví, Alsina i Rabassa. En total, són 576 documentals, noranta dels quals són pergamins, i tres es van elaborar en suport metàl·lic. La resta de documents són en suport paper, entre els quals destaquen dos espèculs.

El Dr. Massons va ser un amant de la història i va escriure la Història de la Vila de Santa Susanna, llibre editat per l'Ajuntament i presentat en públic l’11 d'agost de 2000. Un any després, l’Ajuntament el va nomenar fill adoptiu i li va concedir la medalla d'or del municipi. L'acte es va fer l'1 de maig del 2001 al Local Social de Santa Susanna, en presència dels seus fills i nets. El Dr. Massons va morir a Barcelona el 10 de novembre del 2012.

Darrera actualització: 22.08.2018 | 15:43