Resultats de la prova del reconeixement mèdic del procés selectiu de 3 places d’agent interí de la Policia Local

Dilluns, 2 de d’agost de 2021 a les 08:00

Resultats dels reconeixements mèdics, exercici 7è de la fase d'oposició, segons la base 7a del procés de selecció mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, de 3 places d'agent de la Policia Local i la creació d'una borsa de treball d'agents en règim d'interinatge. 

Un cop rebuts els resultats dels reconeixements mèdics dels aspirants del procés, realitzats en el centre mèdic Gabimedi, de Tordera, per metges/ses col·legiats/des per comprovar que no es detecta en els o les aspirants l’existència de cap de les exclusions mèdiques establertes en l’annex 3 de la convocatòria, ni cap causa que l’invalidi per a l’exercici de la professió, en resulten els següents (veure el document).

Darrera actualització: 02.08.2021 | 13:41