Ban de l'alcaldia - Situació d'excepcionalitat per sequera

Dimarts, 21 de de març de 2023 a les 00:00

L’ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE SANTA SUSANNA,

FAIG SABER:

Que arran de la situació d’excepcionalitat per sequera hidrològica,

DISPOSO :

Apel.lar a la responsabilitat de tothom per complir les mesures decretades per l’Agència Catalana de l’Aigua davant la declaració d’excepcionalitat per sequera hidrològica, segons el Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera.

Per a més informació: https://sequera.gencat.cat/ca/inici.

El què es publica per a general coneixement de la població del compliment dels deures ciutadans continguts en la normativa esmentada.

Santa Susanna, març de 2023.

Joan Campolier Montsant

Alcalde.

Darrera actualització: 21.03.2023 | 13:37