S'aprova la llista provisional d'admesos i exclosos per la borsa de treball d'educadors/es per a la Llar d'Infants

Dijous, 1 de de desembre de 2022 a les 00:00

Ahir es va aprovar per resolució de l'Alcaldia la llista provisional de persones admeses i excloses per la borsa de treball d'educadors/es per a la Llar d'Infants

En data 30 de novembre de 2022, s’ha aprovat per resolució de l’Alcaldia, la llista provisional
de persones admeses i excloses, i d’exempts o no exempts de realitzar la prova de
coneixements de llengua catalana, del procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball
temporal d’educadors/es per a la Llar d’Infants, de l’Ajuntament de Santa Susanna, amb
caràcter d’urgència, per una vigència de dos anys, per poder atendre substitucions, acumulació
de tasques o per a la provisió temporal de la plaça vacant fins a la provisió reglamentària de la
mateixa, segons les bases aprovades per resolució d’alcaldia de 18 de novembre de 2022,
publicades en el tauler electrònic de la web municipal, i al tauler d’anuncis de l’ajuntament.

Les persones admeses queden citades el dia 22 de desembre de 2022, a la Sala Polivalent
del Centre Cívic (rambla dels Països Catalans, 2 de Santa Susanna) en l'hora
especificada, per a la realització de l’entrevista personal, les persones que hagin superat la
prova de nivell C1, tindran l'hora concretada, en cas que no superin la prova, l’hora de
l’entrevista quedarà anul·lada.

Darrera actualització: 01.12.2022 | 16:04