Pla de mesures antifrau

En l'àmbit de l'execució de les mesures contingudes en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) finançades amb fons del Mecanisme per a la Recuperació i la Resiliència (MRR), és necessari adaptar els procediments de gestió i el model de control de les entitats participants.

A la vista de què, entre les mesures que es contemplen per implantar un sistema de gestió eficaç, l'article 6 de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència estableix l'obligació de què tota entitat, decisora o executora, que participi en l'execució de les mesures del PRTR disposi d'un «Pla de mesures antifrau» amb la finalitat de garantir i declarar que els fons corresponents s'han utilitzat de conformitat amb les normes aplicables, en particular, pel que fa a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interessos.

Amb aquest objectiu, el Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària i urgent de 19 d’abril de 2022, ha aprovat el Pla de Mesures Antifrau de l'Ajuntament de Santa Susanna juntament amb els annexos següents, que es publiquen per a general coneixement:

Certificat AP aprovacio del pla de mesures antifrau

Pla de mesures antifrau de l'ajuntament de Santa Susanna 

Annex I.- Resultat de l’Avaluació de risc.

Annex II.- Declaració d’absència de conflicte d’interessos.

Annex III.- Declaració institucional sobre lluita contra el frau.

Annex IV.- Codi de conducta dels empleats públics.

Annex V.- Banderes vermelles en la lluita contra el frau.

 

Podeu formular la vostra denúncia mitjantçant el següent enllaç:

CANAL DE DENÚNCIES

 

 

Darrera actualització: 26.04.2022 | 13:56