S'intensifiquen determinades mesures en escenari d'excepcionalitat per sequera

Dimecres, 29 de de novembre de 2023 a les 00:00

La dotació màxima d'aigua per a abastament de població serà de 210 litres per habitant i dia

El Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua ha acordat reduir els volums d'aigua lliurats per a abastament de població i per a reg de gespa en superfícies destinades a la pràctica federada de l'esport en les unitats d'explotació Embassaments Ter-Llobregat, Embassaments Llobregat i Embassaments Ter. Aquestes reduccions s'han acordat per fer front a la situació de sequera excepcional que es viu a Catalunya

L'acord estableix que la dotació màxima d'aigua per a abastament de població serà de 210 litres per habitant i dia, i la dotació màxima d'aigua per a reg de gespa en superfícies destinades a la pràctica federada de l'esport serà de 200 metres cúbics per hectàrea i més.

Les entitats titulars i prestadores del servei de subministrament domiciliari d'aigua han d'adoptar les mesures necessàries per fer efectives les reduccions en les dotacions fixades en aquest acord.

Darrera actualització: 07.12.2023 | 15:48