La mascareta serà obligatòria a partir de demà dijous als espais públics

Dimecres, 20 de maig de 2020 a les 12:00

L’hauran de portar totes les persones majors de 6 anys en espais públics, oberts o tancats, sempre que no es pugui mantenir la distància de 2 metres de seguretat

Demà dijous entra en vigor l'ús obligatori de mascaretes als espais públics, tant tancats com oberts, sempre que no es puguin garantir els 2 metres de distància de seguretat. En queden exclosos els menors de 6 anys.

Fins ara era obligatori el seu ús al transport públic, però a partir de demà, tal i com publica el BOE, s’haurà d’utilitzar sempre que no es pugui mantenir la separació de seguretat. Tot i que l'obligatorietat de portar mascareta és per als majors de 6 anys, es recomana que els menors amb edats entre 3 i 5 anys també en portin.

La mesura publicada al BOE recull algunes excepcions. Bàsicament són les següents:

·      Persones amb algun tipus de dificultat respiratòria que es pugui veure agreujada per l'ús de la mascareta.

·      Persones en què l'ús de mascareta resulti contraindicat per motius de salut degudament justificats.

·      Persones que per la seva situació de discapacitat o dependència presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització.

·      Persones que desenvolupen activitats en què resulti incompatible l'ús de la mascareta.

·      Causa de força major o situació de necessitat.

El tipus de mascareta a utilitzar ha de ser preferentment les higièniques o quirúrgiques" que cobreixin el nas i la boca.

Darrera actualització: 20.05.2020 | 14:00