La Generalitat implanta un impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles

Dimecres, 5 de maig de 2021 a les 12:00

Va dirigit a particulars i empreses que siguin els titulars d’un turisme, furgoneta o motocicleta registrat a Catalunya el 2020

Aquest 2021 s’implanta l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica, un impost verd alineat amb la fiscalitat ambiental que es promou des d’Europa i amb els objectius del desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030.

Davant la situació d’emergència climàtica que viu el planeta, i des del compromís amb el medi ambient, la Generalitat implanta aquest nou impost amb la voluntat d’incentivar la reducció d’emissions de CO2 dels vehicles, que tenen un impacte directe en l’efecte d’hivernacle i l’escalfament global, i per tant, sobre la salut de la ciutadania. La recaptació es destinarà íntegrament a accions de millora de l’entorn i del transport públic, a fomentar les energies renovables i els vehicles nets, i a impulsar la mobilitat sostenible, la gestió dels parcs naturals i la recerca.

Qui ha de pagar l’impost

  • Les persones (físiques i jurídiques) que siguin titulars d’un vehicle (turisme, furgoneta o motocicleta) amb domicili fiscal a Catalunya el 2020.
  • Les persones jurídiques sense residència fiscal a Catalunya, però que hi tinguin un establiment, sucursal o oficina i vehicles registrats a Catalunya durant el 2020.

Qui no ha de pagar l’impost

Estan exempts de tributar els vehicles 100% elèctrics, els ciclomotors, els camions o vehicles de més de 3,5 tones, els autocars i els vehicles autoritzats a transportar més de 9 persones (incloent-hi el conductor).
Els vehicles amb matrícula de vehicle històric i els vehicles clàssics gaudeixen de la bonificació del 100% de la quota íntegra i, per tant, tampoc tributen.

Calendari

L’impost es gestiona mitjançant padró, elaborat i aprovat per l’Agència Tributària de Catalunya a partir de les dades de què disposa.

  • 1 de maig: publicació del padró provisional a la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya
  • 4 de juny: data límit per presentar al·legacions (sol·licituds de modificació).
  • 1 de setembre: publicació del padró definitiu.
  • A partir del 15 de setembre, inici del període de pagament.

Trobareu la informació general relacionada amb l’impost a https://atc.gencat.cat/ca/tributs/impost-emissions-vehicles/. I, si en voleu saber més, podeu consultar la pàgina impostco2.gencat.cat.

Darrera actualització: 05.05.2021 | 14:13