Fins al 4 de juny es poden demanar els ajuts al lloguer MITMA

Dimecres, 12 de maig de 2021 a les 09:00

Les subvencions persegueixen facilitar l’accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de la població en risc d’exclusió social.

Fins al dia 4 de juny hi ha temps per sol·licitar una subvenció per ajudar a pagar el lloguer del pis o de la casa on es viu. Aquestes subvencions conegudes com a MITMA estan dirigides primordialment a les persones o famílies vulnerables en risc d’exclusió social.

Els principals requisits per poder accedir a la convocatòria són:

 • Tenir la residència legal a Catalunya.
 • Que la unitat de convivència tingui uns ingressos mínims de 2.390€/any o, ingressos suficients per poder pagar el lloguer i que no sobrepassin els límits establerts a les bases de la convocatòria i que són aproximadament uns 22.558,77€. Aquest límit no s'aplica als supòsits de víctimes de terrorisme.
 • Ser titular d'un contracte de lloguer de l'habitatge que sigui el seu domicili habitual i permanent. Cal estar-hi empadronat.
 • Acreditar que l’arrendatari ha pagat fiança a l’arrendador.
 • No pagar un lloguer mensual superior a 800€ a la demarcació de Barcelona (excepte famílies nombroses o amb discapacitat que serà de 900€).
 • Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
 • Estar al corrent de pagament de les rendes de en el moment de presentar la sol·licitud o bé justificar com a mínim 3 rebuts de lloguer pagats.

La petició de l’ajut es pot fer a través de les següents vies:

 1. Internet
 1. Oficina de Correus
 • Les oficines de correus ofereixen la possibilitat de registrar, digitalitzar i enviar documents a les administracions públiques. Aquest servei té un cost i està subjecte a l’aplicació de les tarifes corresponents.
 1. Oficina d’Atenció Ciutadana
 2. Presencialment
 • En casos excepcionals a l'Oficina d'Habitatge del CCM i sempre amb cita prèvia. Aquesta possibilitat s'oferirà a aquelles persones no tenen cap altra forma de presentar l'ajut.
Darrera actualització: 12.05.2021 | 10:09