Exposició al públic de les llistes electorals

Dilluns, 10 de d’abril de 2023 a les 10:00

Es podran consultar a la Secretaria de l'Ajuntament en horari d'oficina, des d'avui dia 10 fins al 17 d'abril

Les llistes electorals s’exposen al públic perquè les persones interessades les consultin a l’efecte de presentar reclamacions. En virtut del què estableix l’article 41 de la Llei orgànica del règim electoral general, es prohibeix la informació particularitzada sobre les dades personals contingudes en el cens electoral i no se’n permet la recopilació de dades per qualsevol mitjà, ja sigui manual, fotogràfic, informàtic o de qualsevol altra naturalesa, sota les responsabilitats procedents legalment. (Acord Junta Electoral Central 2/10/1995).

Es podran consultar a la Secretaria de l’Ajuntament en horari d’oficina, del 10 al 17 d’abril, ambdós inclosos, perquè les persones interessades hi puguin presentar reclamacions.

També es pot consultar, amb identificació electrònica, al següent enllaç:

https://sede.ine.gob.es/censo_electoral_ct

Darrera actualització: 06.04.2023 | 13:52