Dijous 6 de maig comença el període per demanar la beca menjador per al curs 2021-22

Dimecres, 5 de maig de 2021 a les 09:00

Hi ha temps fins el proper dia 7 de juny i per a fer-ne la sol·licitud caldrà presentar una instància a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà o a través del portal www.stasusanna.cat

El dijous 6 de maig comença el període per sol·licitar la beca menjador per al curs 2021-22. Durant un mes, concretament fins al dia 7 de juny, es podrà fer la petició a través del portal web municipal o directament a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC).

DESTINATARIS
Alumnes dels ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil empadronats a Santa Susanna.

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA
Sol·licitud model CCM1. És imprescindible omplir la casella que posa IDALU (codi d’identificació que el Departament d’Ensenyament assigna a cada alumne). En cas que la família no el conegui, pot demanar-lo al centre educatiu.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PORTAR SI ES DEMANA LA BECA PER PRIMERA VEGADA

  • Fotocòpia del DNI, NIE o PASSAPORT del sol·licitant i fotocòpia del llibre de família dels membres de la unitat de convivència.
  • En cas de separació, fotocòpia de la sentència judicial (apartat pensió d'aliments).
  • En cas de rebre ajuts de lloguer, Certificat de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
  • En cas de rebre alguna prestació no contributiva, cal acreditar el concepte i la quantia (SOVI, RAI, LISMI, PNC, invalidesa, orfenesa, viudetat, dependència, fill a càrrec, etc).

FINS QUAN ES POT DEMANAR
Del 6 de maig al 7 de juny del 2021.

A ON ES POT DEMANAR

  • A l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament de Santa Susana (de dilluns a divendres de 9 a 14 h).
  • A través de la seu electrònica, fent instància genèrica al web www.stasusanna.cat

BASES I INFORMACIÓ

  • Consell Comarcal del Maresme
  • Serveis Socials Ajuntament de Santa Susanna (670 96 72 34 o 93 767 84 41)
  • Web Ajuntament de Santa Susanna
Darrera actualització: 05.05.2021 | 10:43