Convocatòria per a la sol.licitud d’atorgament de places del servei de bus escolar

Dimecres, 2 de d’agost de 2023 a les 00:00

Va adreçada a infants empadronats al municipi de Santa Susanna i escolaritzats a les Escoles de Santa Susanna i Montagut

Per resolució de l’Alcaldia de 31 de juliol de 2023, s’ha obert la convocatòria per a la sol.licitud d’atorgament de places del servei de bus escolar per infants empadronats al municipi de Santa Susanna, i escolaritzats a l’Educació Infantil (P3, P4 i P5) i Primària (1r., 2n, 3r, 4rt, 5è i 6ê) de les Escoles Santa Susanna i Montagut, d’acord amb les bases reguladores contingudes a l’Annex 7 del Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic de l’Ajuntament de Santa Susanna, consultables a la Seu electrònica de l’Ajuntament.

Pel present s’obre la convocatòria de sol.licituds que s’hauran de presentar al Registre de l’Ajuntament (presencialment o de forma telemàtica a través de l’enllaç https://www.seue.cat/ca/web/santasusanna/tramits-i-gestions/-/tramits/tramit/14319890?p_auth=93BoF7n5) i amb la sol.licitud normalitzada, en el termini de vint dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci de convocatòria en el tauler d’anuncis i al tauler electrònic de l’Ajuntament https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=826130008.

Santa Susanna, 31 de juliol de 2023.

L’Alcalde,

Joan Campolier Montsant

Signat electrònicament. 

Darrera actualització: 02.08.2023 | 12:44