Ban de l'Alcaldia - Revetlla de Sant Joan i Sant Pere

Dimarts, 20 de de juny de 2023 a les 00:00

L’ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE SANTA SUSANNA, FAIG SABER:

Que arran de la situació d’excepcionalitat per sequera i la previsió d’altes temperatures i baixes humitats, és necessari extremar, en tot moment, totes les mesures disponibles per evitar els incendis forestals.

Per això i davant la propera celebració de les revetlles de Sant Joan i de Sant Pere, DISPOSO:

Queda totalment prohibit encendre fogueres en zones aïllades prop d’àrees forestals i en urbanitzacions, on les flames es podrien propagar fàcilment, es prohibeix així mateix llençar coets, petards i focs d’artifici en aquestes zones i a les urbanitzacions.

A tal fi l’Ajuntament instal·larà la foguera per Sant Joan a la zona del pla de Can Rabassa, al costat del Parc del Colomer, amb les mesures de seguretat adients i la presència de voluntaris de l’ADF Alt Maresme.

S’hauran de seguir les recomanacions de la Direcció General de protecció civil quant a la celebració de les revetlles i a les mesures de seguretat en general.

Apel·lem a la responsabilitat de la gent gran perquè donin exemple als menors d’edat a fi què entenguin el perill que comporten els focs i els petards en zones amb risc d’incendi forestal, i el compliment de les recomanacions de la Direcció General de Protecció Civil, i així poder gaudir de la festa amb la màxima seguretat per a tots.

Us demanem que mantingueu, sobretot amb els menors, la vigilància adequada sobretot amb la manipulació de material pirotècnic.

El què es publica per a general coneixement de la població del compliment dels deures ciutadans continguts en la normativa esmentada, demanant-vos que gaudiu de la festa, però amb seguretat.

Santa Susanna, juny de 2023.

Joan Campolier Montsant Alcalde.

Darrera actualització: 20.06.2023 | 12:18