Autònoms, afectats per ERTO i aturats poden demanar un ajut de 200 euros

Dijous, 30 d'abril de 2020 a les 15:00

Nou decret del Govern de la Generalitat amb mesures per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la Covid-19 a Catalunya.

A partir d’avui, es pot demanar telemàticament a la Generalitat l'ajut d'urgència de 200 euros per a subministraments bàsics destinats a persones treballadores afectades econòmicament per la Covid-19. L’ajut és per a persones que tinguin càrregues familiars i que es trobin en algun dels supòsits següents:

  • Treballadors/es per compte aliè afectats per un expedient de regulació temporal d’ocupació per força major, d’acord amb els supòsits previstos a l’article 22 del Reial Decret llei 8/2020.
  • Treballadors/es per compte aliè afectats per un expedient de regulació temporal d’ocupació per causes econòmiques, tècniques i de producció.
  • Treballadors/es per compte aliè, fixes discontinus, afectats per un expedient de regulació temporal d'ocupació.
  • Treballadors/es per compte aliè afectas per l’extinció del contracte de treball.
  • Treballadors/es per compte propi amb suspensió o reducció de l’activitat econòmica.

Per a més informació: https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/el_departament/coronavirus-sars-cov-2/ajuturgencia/

Per a tramitar la prestació: http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/prestacio-extraordinaria-subministraments-basics-covid?category=

Aquest ajut és compatible amb la percepció d'altres ajuts i prestacions estatals d'atur i per a l'ocupació, de cessament d'activitat, de prestacions econòmiques percebudes de manera regular i periòdiques, o amb qualsevol altre ajut i prestació que concedeixi la Generalitat de Catalunya.

Darrera actualització: 30.04.2020 | 17:04