Aprovació inicial "Projecte de renovació de les instal·lacions d'enllumenat públic exterior".

Dilluns, 12 de de desembre de 2022 a les 00:00

Aprovació inicial del "Projecte de renovació de les instal·lacions d'enllumenat públic exterior".

El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària de 29 de novembre de 2002 va aprovar inicialment el Projecte de renovació de les instal·lacions d’enllumenat públic exterior, redactat per l’enginyer municipal, que es sotmet a informació pública per termini de trenta dies, comptats a partir de la inserció de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província del 13 de desembre de 2022.

Podeu consultar el projecte complert aquí.

Darrera actualització: 12.12.2022 | 14:45