Aprovació inicial del Projecte executiu de Pas inferior sota la via ferroviària

Dilluns, 5 de de juny de 2023 a les 00:00

Aprovació inicial del Projecte executiu de Pas inferior sota la via ferroviària en el Carrer de la via en el p.k. 52+096, del Pla de sostenibilitat Turística, SED101/2/000001.-

Per acord del Ple extraordinari de l’Ajuntament de 26 de maig de 2023, s’ha aprovat inicialment  el Projecte executiu de Pas Inferior sota la via ferroviària en el Carrer de la via en el p.k. 52+096, redactat per l’enginyer de camins, canals i ports Alberto Marín Lozano i presentat pel contractista ROGASA Construcciones y Contratas, SAU.

Es sotmet el projecte aprovat inicialment, mitjançant edicte al BOP de 6 de juny de 2023, a la seu electrònica www.stasusanna.cat, i al Diari El Punt d’1 de juny de 2023, per tal que s’hi puguin deduir les reclamacions i al·legacions que considerin oportunes. El termini finalitza el dia 7 de juliol de 2023.

Darrera actualització: 05.06.2023 | 13:15