Aprovació incial Modif. Puntual PP sector Turístic-Hoteler, àmbit parc. D i vial contingu

Dimecres, 5 de d’octubre de 2022 a les 00:00

Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla Parcial del sector Turístic-Hoteler, a l'àmbit de la parcel.la D i el vial contingu a Santa Susanna

El Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària de 19 de setembre de 2022, va aprovar inicialment aquesta Modificació puntual del plantejament, que podeu consultar en aquest apartat.  Podeu consultar al tauler electrònic les dates d’exposició pública https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=826130008

Darrera actualització: 05.10.2022 | 08:36