Anunci de les bases del procés per a la creació d’una borsa de personal temporal a la plaça d’auxiliar administratiu/va adscrit al jutjat de pau, amb carácter d’urgència, amb vigencia per dos anys

Dijous, 22 de de setembre de 2022 a les 00:00

Les bases que regulen aquest procés selectiu es troben publicades en el tauler d’anuncis de les oficines de l’Ajuntament de Santa Susanna, i en el seu format electrònic a l’e-tauler (https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=826130008) de la web municipal (www.stasusanna.cat), i el termini de presentació d’instàncies finalitza el proper dilluns 26 de setembre

Trobareu tota la informació necessària en els documents adjunts que acompanyen la notícia.

 

#Santasusanna #borsatreball

Darrera actualització: 22.09.2022 | 14:00