ANUNCI de la convocatòria de subvencions de l’Impost sobre Béns Immobles

Dilluns, 12 de de juny de 2023 a les 12:00

Pel present s’estableix un termini de presentació de sol·licituds de vint dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.

Per resolució de l’Alcaldia en funcions, de data 6 de juny de 2023, s’ha acordat aprovar la convocatòria específica de subvencions sobre l’impost sobre béns immobles per a l’any 2022, d’acord amb les bases aprovades definitivament i publicades al Butlletí Oficial de la Província de 30 de maig de 2023, i que es podran consultar a la Seu electrònica de l’Ajuntament, amb un pressupost màxim de 6.000 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 05.231.48004 del Pressupost General de 2023.

Darrera actualització: 12.06.2023 | 12:26