Anunci al portal web de l’Ajuntament de Santa Susanna, de la consulta pública, amb caràcter prèvia a l’elaboració de l’Ordenança municipal sobre els habitatges d’ús turístic (HUT).

Dimarts, 11 de d’octubre de 2022 a les 00:00

De conformitat amb el previst en l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l’objectiu de millorar la participació dels Ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte d’ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE ELS HABITATGES D’ÚS TURÍSTIC (HUT), es recapta l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma sobre:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.

b) Les necessitats i l’oportunitat de la seva aprovació.

c) Els objectius de la norma.

d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.

Els Ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin poden fer arribar les seves opinions sobre els aspectes plantejats a l’annex, durant el termini de VINT DIES a comptar des de l’endemà al de publicació del present anunci a la web municipal, mitjançant la seva presentació en qualsevol dels llocs indicats en l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

L’Alcalde,

Joan Campolier Montsant.

 

Darrera actualització: 11.10.2022 | 13:36