Exposició al públic de llistes electorals

Dimecres, 23 de desembre de 2020 a les 00:00

Les llistes electorals s’exposen al públic perquè les persones interessades les consultin a l’efecte de presentar reclamacions. En virtut del què estableix l’article 41 de la Llei orgànica del règim electoral general, es prohibeix la informació particularitzada sobre les dades personals contingudes en el cens electoral i no se’n permet la recopilació de dades per qualsevol mitjà, ja sigui manual, fotogràfic, informàtic o de qualsevol altra naturalesa, sota les responsabilitats procedents legalment. (Acord Junta Electoral Central 2/10/1995).

Es podran consultar a la Secretaria de l’Ajuntament en horari d’oficina, des del 28 de desembre fins al 4 de gener, ambdós inclosos, perquè les persones interessades hi puguin presentar reclamacions. També es pot consultar, amb identificació electrònica, al següent enllaç: https://sede.ine.gob.es/censo_electoral_ct

--------------

Las listas electorales se exponen al público para su consulta por los interesados a los efectos de la presentación de reclamaciones. En virtud de lo establecido en el artículo 41 de la Ley Orgànica del Régimen Electoral General, está prohibida la información particularizada de los datos personales contenidos en el censo electoral, no estando permitida la recopilación de los datos existentes en las mismas por cualquier medio sea manual, fotográfico, informático o de cualquier otra naturaleza, bajo las responsabilidades legalmente procedentes. (Acuerdo Junta Electoral Central 2/10/1995).

Podrán consultarse en la Secretaría del Ayuntamiento, en horario de oficina, del 6 al 13 de abril, ambos incluidos, para que las personas interesadas puedan presentar reclamaciones. También se puede consultar, mediante identificación electrónica, en el siguiente enlace: https://sede.ine.gob.es/censo_electoral_ct

Darrera actualització: 23.12.2020 | 15:44