Sol•licitud beques menjador curs 18-19

Del 14 de maig al 15 de juny de 2018

DESTINATARIS

  • Alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil empadronats al municipi de Santa Susanna.

 DOCUMENTACIÓ A  PORTAR

  • Fotocòpia dels DNI o NIE del sol·licitant i fotocòpia del llibre de família dels membres de la unitat de convivència.
  • En cas de separació, fotocòpia de la sentència judicial (apartat pensió d'aliments).
  • Carnet de família monoparental / família nombrosa (si és el cas).
  • En cas de rebre ajuts de lloguer, Certificat de l' Agència de l'Habitatge de Catalunya.
  • En cas de rebre alguna prestació no contributiva, cal acreditar el concepte i la quantia (SOVI, RAI, LISMI, PNC, invalidesa, orfenesa, viudetat, dependència, fill a càrrec i totes aquelles recollides a l'art. 7 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre).

 

PERIODE I SOL·LICITUDS

  • Del 14 de maig al 15 de juny de 2018.
  • De dilluns a divendres de 9 a 14 hores
  • Ubicació: Registre. Ajuntament de Santa Susana. Plaça Catalunya, núm. 2.
Darrera actualització: 28.05.2018 | 11:43