Tret de sortida per a la construcció de 30 pisos de lloguer social per a joves

Dilluns, 3 de febrer de 2020 a les 09:00

El Ple municipal aprova que es redactin el plec de clàusules administratives i tècniques que serviran per fer la licitació de la concessió

El darrer Ple municipal ha donat el tret de sortida que ha d’acabar amb la construcció de 30 pisos destinats, sobretot, a joves de Santa Susanna, a un preu assequible. L’objectiu és que els joves del municipi que es volen emancipar, i no volen marxar de Santa Susanna, tinguin l’oportunitat de quedar-se a viure al poble.

Els habitatges es construiran a la urbanització de la Vall. Es tractarà d’una promoció de pisos de planta baixa i tres plantes. Cada habitatge tindrà tres habitacions i entre 70 i 85 m2.

L’Ajuntament s’encarregarà de tutelar aquesta iniciativa i de vetllar perquè el preu del lloguer sigui assumible per al jovent del municipi.

Després de l’aprovació pel Ple de donar via lliure a la tramitació del projecte, seran els serveis tècnics municipals els que s’encarregaran de tirar-lo endavant. De moment ja es disposa de l’informe favorable de l’arquitecta municipal sobre l’edificabilitat de la parcel·la proposada per a aquest projecte. També es disposa de la Memòria Tècnica i l’Estudi Econòmic de Viabilitat per a l’edifici plurifamiliar que ha d’acollir els 30 habitatges. Ara toca redactar els plecs de clàusules administratives i tècniques que han de regir la licitació per a la concessió de la construcció dels pisos.

Darrera actualització: 03.02.2020 | 15:34