Primera reunió del Consell municipal de Seguretat

Divendres, 27 de juliol de 2018 a les 10:00

Divendres 27 de juliol va tenir lloc a la Sala polivalent del centre Cívic, la 1a reunió del Consell Municipal de Seguretat de Santa Susanna, constituït com a organ consultiu que ha de col·laborar, entre altres, en l’elaboració del Pla Seguretat Local municipal, fent arribar de manera directa la veu dels ciutadans a la Junta Local de Seguretat.

La primera reunió va comptar amb una elevada participació, amb la presència de representants de la societat civil de Santa Susanna (tot i les dates en les que es va portar a terme), representats de les AMPA’s del municipi, dels serveis d’emergència municipal, d'urbanisme, de mobilitat, de sanitat, de la policia local, ADF, de representació del Gremi d’hotelers, de les empreses de seguretat privada i del sector comercial, a més de ciutadans designats pels grups polítics amb representació municipal. Aquesta reunió de treball va estar presidida per l’alcalde de Santa Susanna, el Sr. Joan Campolier i el regidor de la policia, el Sr. Josep Lluís Mulero.

En aquesta primera reunió es van exposar les línies bàsiques del Pla Municipal de Seguretat i es va aprovar el reglament intern de funcionament del Consell Municipal, a més de marcar el calendari d’actuació més proper, amb reunions ordinàries de caire trimestral, establint-se la propera reunió per la darrera quinzena del mes de setembre, on s’hauran de presentar les propostes de millora que els diferents actors puguin aportar, juntament amb les demandes que puguin haver recollit dels diferents sectors a ells vinculats, per tal de ser valorats pel Ple del Consell.

Des del Consistori de Santa Susanna es valora molt positivament la participació ciutadana i s'encoratja a seguir col·laborant de manera activa en la confecció del Pla.

Darrera actualització: 16.08.2018 | 13:53