Nous terminis per pagar el cànon de l’aigua a la Generalitat per a autònoms i empreses

Dilluns, 20 d'abril de 2020 a les 09:00

Davant la crisi sanitària provocada per l’epidèmia de coronavirus COVID-19, la Generalitat ha establert nous terminis d’autoliquidacions del cànon de l'aigua i els ajornaments de pagaments de deutes per a petites empreses i autònoms (Decret llei 11/2020). També ha establert un criteri per l’aplicació de mínims del cànon de l’aigua als establiments hotelers, càmpings i allotjaments de curta durada (Decret llei 12/2020). Aquestes mesures fan referència a la part de la factura de l’aigua que es paga a la Generalitat, no a tot el rebut.

[Llegiu-ne més a continuació]

Bàsicament, les mesures són les següents:

1. Aixecament suspensió de terminis (art.2 Decret llei 11/2020)

Quan acabi l’estat d’alarma, els terminis voluntaris de pagament seran:

a) Autoliquidacions mensuals: el nou termini de presentació serà entre el dia 1 i 20 del mes següent a la data d’acabament de l’estat d’alarma.

b) Autoliquidacions trimestrals: la corresponent  al 1r trimestre de 2020, s’haurà de presentar i ingressar entre l’1 i el 20 de juliol següent.

2. Ajornament de deutes per a petites empreses i autònoms (art.6 Decret llei 11/2020)

Si amb motiu d’aquesta crisi sanitària l’entitat subministradora ha atorgat a petites empreses i treballadors autònoms ajornaments sense interessos del pagament de les factures del servei d’aigua corresponents als mesos d’abril i maig, l’entitat subministradora podrà sol·licitar al seu torn l’ajornament del pagament dels imports de les autoliquidacions repercutits en aquells abonats, amb les següents condicions:

a) L’ajornament serà de 6 mesos des de la seva sol·licitud i no es podrà estendre més enllà del 31 de desembre de 2020.

b) No s’acreditaran interessos de demora.

Per a la tramitació d’aquests ajornaments, properament s’informarà del procediment a seguir i la plataforma que s’ha d’utilitzar per sol·licitar-ho.

3. Mínims de facturació per a establiments hotelers, càmpings i altres allotjaments de curta durada (art. 3 Decret llei 12/2020)

S’aplicaran mínims de facturació de 6 m3 per abonat i mes sense considerar el nombre de places en les repercussions del cànon de l’aigua dels consums d’abril a desembre de 2020.

Darrera actualització: 20.04.2020 | 09:45