L’Ajuntament adopta noves mesures a favor de les ciutadanes i els ciutadans i de l’economia local

Dimecres, 18 de març de 2020 a les 14:00

L’alcalde, Joan Campolier, ha signat una nova resolució amb l’objectiu de protegir una mica més l’economia local en un moment especialment delicat per la crisi sanitària originada pel coronavirus. El decret estableix mesures extraordinàries tributàries i econòmiques per donar una mica d’oxigen a la població i al sector econòmic, però sobretot als autònoms i a les famílies. Són les següents:

[Llegiu-ne més a sota]

 • Suspendre tots els terminis de pagament de tributs (impostos, taxes i preus públics), així com la resta de terminis administratius amb efectes tributaris.
 • Disposar la devolució, prèvia sol·licitud justificada, de totes aquelles autoliquidacions efectuades per ocupacions de la via pública i per la prestació de serveis municipals que no es puguin dur a terme o hagin estat suspeses.
 • Reduir proporcionalment als dies de tancament forçós les taxes i/o cànons concessionals que afectin a totes aquelles activitats privades o serveis municipals que en aplicació del Decret del govern espanyol hagin de romandre tancades.
 • Agilitzar en la mesura del possible el pagament als proveïdors de l’Ajuntament per no debilitar la seva economia.

El decret municipal complementa els dos que ja es van fer i que també incideixen en la suspensió del cobrament de taxes i preus públics, previstos pel mes d’abril:

 • Taxa pel servei de la Llar d’Infants.
 • Cànon de la concessió del Bar Local Social.
 • Preu públic pels horts urbans corresponent al 2n trimestre del 2020.
 • Eximir del pagament de la quota del mes d’abril de l’activitat extraescolar d’atletisme, als usuaris que hagin estat apuntats durant el mes de març i continuïn realitzant aquesta activitat el mes d’abril.

D’altra banda, l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària ha adoptat un seguit de recomanacions destinades, sobretot, a les botigues com:

 • Rentar-se les mans sovint, incrementant la freqüència tot el que sigui necessari. Cal disposar sempre de sabó i eixugamans d’un sol us.
 • Com a sistema de desinfecció addicional al rentat de mans, es poden utilitzar desinfectants a base d’alcohol.
 • Posar a disposició de la clientela desinfectants a base d’alcohol per facilitar-los la higiene de les mans.
 • Posar a disposició de la clientela guants per agafar qualsevol aliment no envasat (fruita, verdura, pa...) i verificar que es respecta aquesta recomanació.
 • Evitar la contaminació creuada entre els aliments i qualsevol font de contaminació com, per exemple, diners, telèfons mòbils o altres estris. Cal fer un rentat de mans minuciós cada vegada que s’hagi tocat una superfície que pugui estar contaminada o bé utilitzar sistemàticament pinces o guants nets i desinfectats per manipular aliments.
 • Tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús en esternudar i rentar-se les mans de seguida.
 • Les persones que presentin símptomes respiratoris o febre han de romandre a casa i no acudir al lloc de treball.
 • Extremar i incrementar la freqüència de la neteja i desinfecció de tot l’establiment, incloses les superfícies de les zones de lliure accés per al públic com, per exemple, els taulells, els agafadors dels carros de la compra i altre mobiliari, i en especial els serveis higiènics.
 • Realitzar una ventilació adequada dels espais de treball i d’altres espais d’accés lliure per al públic.
 • Mantenir una distància prudencial entre les persones, tant amb clients com amb la resta de treballadors, d'entre 1 i 2 metres.
 • Reduir l’aforament per poder mantenir distàncies d’entre 1 i 2 metres.
 • És recomanable ordenar les cues a l’exterior de l’establiment per mantenir la distància de seguretat.
Darrera actualització: 18.03.2020 | 14:26