Ja es pot anar a les deixalleries de Malgrat i Pineda complint els protocols de seguretat

Dimarts, 19 de maig de 2020 a les 15:00

L’horari és el mateix que abans de la declaració de l’estat d’alarma: de dilluns a dissabte, de 10 a 13 h i de 17 a 20 h, i diumenges de 10 a 14 h

A la fase 1 de desconfinament ja es pot fer el desplaçament a les deixalleries mancomunades de Malgrat de Mar i Pineda de Mar. Amb l’objectiu de respectar les mesures de seguretat contra la COVID-19, s’han establerts uns protocols de seguretat que poden provocar que l’operació trigui una mica més que abans. Per evitar esperes innecessàries, convé tenir en compte la següent informació i recomanacions:

  • L’horari d’obertura de la deixalleria serà el vigent abans de la declaració de l’estat d’alarma: de dilluns a dissabte, de 10 a 13 h i de 17 a 20 h, i diumenges de 10 a 14 h.
  • Els treballadors de les instal·lacions hauran d’anar, en tot moment, amb elements de protecció (guants i mascaretes i/o caretes protectores).
  • La distància mínima de seguretat entre el treballador i l’usuari serà de 2 metres.
  • L’accés a la deixalleria serà com a màxim de dos vehicles simultàniament, fet que pot suposar que s’hagi d’esperar el torn a fora de la deixalleria fins a la indicació de l’encarregat de la instal·lació.
  • No podrà entrar-hi cap vehicle sense la indicació prèvia del personal de la deixalleria, per garantir que es respectin les cites prèvies.
  • No es permetrà l’accés a la deixalleria a peu, per motius de seguretat.
  • Seguint les indicacions sanitàries, es demana que no accedeixin a la deixalleria més de dos usuaris per vehicle, que hauran d’anar degudament equipats amb elements de protecció (mascaretes, guants, etc.) i hauran de guardar en tot moment les distàncies de seguretat.
  • Es recomana que els residus que es portin a la deixalleria estiguin prèviament classificats, per agilitzar la disposició de cadascun en el corresponent contenidor. Com sempre, els treballadors de la deixalleria informaran del contenidor en què cal dipositar cada residu si l’usuari ho necessita.
  • Es demana la col·laboració dels usuaris respectant aquestes normes i procurant estar el mínim temps necessari dins la instal·lació. També es demana paciència si es produeix alguna demora.
Darrera actualització: 19.05.2020 | 15:36