Exposició al públic de llistes electorals

Dilluns, 30 de setembre de 2019 a les 00:00

Les llistes electorals s'exposen al públic perquè les persones interessades les consultin a l'efecte de presentar reclamacions. En virtut del que estableix l'article 41 de la Llei orgànica del règim electoral general, es prohibeix la informació particularitzada sobre les dades personals contingudes en el cens electoral i no se'n permet la recopilació de dades per qualsevol mitjà, ja sigui manual, fotogràfic, informàtic o de qualsevol altra naturalesa, sota les responsabilitats procedents legalment. (Acord Junta Electoral Central 2/10/1995). 

Es podran consultar a la Secretaria de l'Ajuntament en horari d'oficina, del 30 de setembre al 7 d'octubre, ambdós inclosos, perquè les persones interessades hi puguin presentar reclamacions

Darrera actualització: 30.09.2019 | 09:17