Exposició al públic de llistes electorals

Dijous, 4 d'abril de 2019 a les 09:00

Les llistes electorals s'exposen al públic per a que les persones interessades les consultin a l'efecte de presentar reclamacions. En virtut del que estableix l'article 41 de la Llei orgànica del règim electoral general, es prohibeix la informació particularitzada sobre les dades personales contingudes en el cens electoral i no se'n permet la recopilació de dades per qualsevol mitjà, ja sigui manual, fotogràfic, informàtic o de qualsevol altra naturalesa, sota les responsabilitats procedents legalment. (Acord Junta Electoral Central 2/10/1995).

Es podran consultar a la Secretaria de l'Ajuntament en horari d'oficina, del 8 al 15 d'abril, ambdós inclosos, per a que les persones interessades hi puguin presentar reclamacions. 

Darrera actualització: 05.04.2019 | 14:06