Convocatòria S-12/19 de selecció de personal

Dilluns, 20 de gener de 2020 a les 12:00

La Diputació de Barcelona convoca un procés selectiu per tal de cobrir, mitjançant nomenament de personal funcionari interí, possibles suplències del personal de plantilla i per a llocs de treball d’AGENT TRIBUTARI/ÀRIA, amb adscripció a la plantilla de l’Organisme de Gestió Tributària. 

Podeu consultar tota la informació en aquest document.

Darrera actualització: 22.01.2020 | 12:56